بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس مداح حسینی به سمت " سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1396/07/19

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات ثابت

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس سمیع به سمت " سرپرست گروه ارتباطات ثابت" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است... 1396/07/15

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات نوری

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس رنجبر رفیع به سمت " سرپرست گروه ارتباطات نوری" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح... 1396/07/15

انتصاب مشاور در امور مربوط به حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس پازری به سمت " مشاور در امور مربوط به حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات "پژوهشگاه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه... 1396/07/12

انتصاب سرپرست گروه سیاستگذاری و آینده پژوهی فاوا

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس صادق زاده به سمت " سرپرست گروه سیاستگذاری و آینده پژوهی فاوا"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم... 1396/06/28

انتصاب سرپرست گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس بزازان به سمت " سرپرست گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1396/06/27

انتصاب سرپرست اداره امور قراردادها

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای حسن خمسه به سمت " سرپرست اداره امور قراردادها"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است: جناب... 1396/02/13

انتصاب مسئول دفتر هماهنگی امور ایثارگران وزارت

طی حکمی از طرف دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای اسماعیل نوری به سمت "مسئول دفتر هماهنگی امور ایثارگران وزارت و شرکتهای تابعه" منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، متن حکم به این شرح است: جناب آقای... 1395/12/24

انتصاب سرپرست اداره امور اداري

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای اميد عموزاده به سمت " سرپرست اداره امور اداري "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:... 1395/12/14

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات ماهواره ای

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، سركار خانم مهندس اعظم عيدي به سمت " سرپرست گروه ارتباطات ماهواره اي" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به... 1395/11/24

صفحه‌ها