بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

شبکه مخابرات داده

زمان برگزاری: 12/08/1395 - 10:00 الی 13:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: افشین سوزنی
تلفن تماس:
مکان: اتاق 203
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.