بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دوره پائیزی یادگیری عمیق 3

زمان برگزاری: 07/19/1396 - 08:15 الی 16:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: دکتر فیلی - دکتر حبیب زاده
تلفن تماس:
مکان: سالن اصلی همایش ها
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.