بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاریصعودی نوع
بیست و چهارمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات با موضوع "بکارگیری پویایی سیستم جهت بررسی کمبود طیف فرکانسی" محمد دین دوست 1396/08/15 سمینار
همایش جویشگر بومی 1396/08/02 الی 1396/08/03 سمینار
بیست و سومین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات با موضوع "SDN in Data Center and Transmission Networks " دکتر وحید شاه منصوری 1396/08/01 سمینار
اختتامیه اولین رویداد (چالش) کلان داده ها امانوئل استین 1396/08/01 سمینار
اختتامیه چالش های کلان داده ها Emmanuel.Stein- دکتر خوانساری - دکتر معین - مهندس مظفری - مهندس عبدی - مهندس رضاپور 1396/08/01 سمینار
دوره پائیزی یادگیری عمیق 4 دکتر احمدی - دکتر حبیب زاده 1396/07/26 کارگاه آموزشی
دوره پائیزی یادگیری عمیق 3 دکتر فیلی - دکتر حبیب زاده 1396/07/19 کارگاه آموزشی
آنتن هاي فضايي ایمان آریانیان 1396/07/18 کارگاه آموزشی
بیست و دومین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات 5G مهندس سعید عصائیان 1396/07/17 سمینار
دوره پائیزی یادگیری عمیق 2 دکتر رضوی - دکتر حبیب زاده 1396/07/12 کارگاه آموزشی

صفحه‌ها