بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوع
شبکه مخابرات داده افشین سوزنی 1395/12/08 سمینار
هوش مصنوعی و تحلیل داده های عظیم، فرصت ها و چالش ها دکتر علی رضایی یزدی 1395/11/04 سمینار
مالکیت فکری و آشنایی با ثبت اختراع خارجی دکتر امیرحسین برنایی 1396/05/25 سمینار
بررسی و پيشنهاد نحوه‌ طراحی و ساخت ايستگاه‌های زمينی ماهواره بر پايه Software Defined Radio، در باندKu رقیه دوست 1396/06/12 سمینار
نوآوری باز دکتر ایوب محمدیان 1396/06/01 سمینار
مبانی سازمان دهی و نیروی انسانی در فضای سایبری عرب سرخی 1396/05/03 کارگاه آموزشی
رابطه بین مولفه های چارچوب نیروی کار امنیت سایبری عرب سرخی 1396/05/15 کارگاه آموزشی
امنیت عنایتی - نادرپور 1396/05/22 کارگاه آموزشی
معرفی انواع متدولوژی های توسعه نرم افزار رقیه دوست 1396/05/24 کارگاه آموزشی
یکپارچه سازی طرح خدمات جویشگر معصومه عظیم زاده 1396/05/22 کارگاه آموزشی

صفحه‌ها