بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان ارائه دهنده زمان برگزاری نوع
مشخصات و الزامات لایه شبکه حسگری در اینترنت اشیاء مهندس مونا میرمطلبی - دکترعزالدین مهاجرانی 1396/02/31 کارگاه آموزشی
شبکه ها و استانداردها در اینترنت اشیاء دکتر سید محمد رضوی زاده - مهندس حمید اخوان - مهندس محمدرضا محمدی کاشانی 1396/02/24 کارگاه آموزشی
الزامات و رویکردهای امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء افسانه معدنی - نسرین تاج 1396/02/17 کارگاه آموزشی
مطالعه و بررسی امنیت SDN دکتر احمد صلاحی 1396/02/13 کارگاه آموزشی
مدلسازی و ارزیابی کارایی شبکه های سلولی نسل پنجم دکتر مهدی فریدونی 1396/02/11 کارگاه آموزشی
"5G; اقتصاد خلاق و دانش بنیان; فرصت‌های اشتغال زایی" مهندس منصوری فر - دکتر اسلامی 1396/02/11 سمینار
فناوری و توسعه سرویس در اینترنت اشیاء دکتر صیادی - مهندس عابدی - مهندس محقق 1396/02/10 کارگاه آموزشی
امنیت سامانه های هوشمند همراه محمدحسام تدین - سیاوش احمدی - مجید صالحی - فرید دریابار 1395/10/12 الی 1395/10/14 کارگاه آموزشی
نهمین جلسه هم اندیشی 5G دکتر پارسایی‌فر 1395/09/22 سخنرانی
هشتمین جلسه هم اندیشی 5G دکتر خلج 1395/09/01 سخنرانی

صفحه‌ها