بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
1 طراحی و ساخت ترانسپوندر باند Ku برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره ژئو
2 طراحي و ساخت محموله مخابراتي رله تلفني و ايستگاه زميني ماهواره ناهيد 2
3 طراحی و مشاوره جهت ایجاد شبکه باند پهن دیتا و مراکز تبادل ترافیک زیرساخت (IP/MPLS2-IXP) درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
4 مطالعه و امکانسنجی ورود اپراتور چهارم ارائه کننده خدمات تلفن همراه پهن باند درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
5 طراحی و ساخت نمونه مهندسی سیستم کنترل و مانیتورینگ محموله ماهواره ژئو درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) سازمان فضایی ایران
6 تحلیل و تدوین راهبرد برای شبکه آتی سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
7 استخراج و تعیین سطوح مجاز شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی سرویس‌های فناوری اطلاعات و طراحی سامانه مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
8 طراحی الگوی نظارت بر نحوه تخصیص و اشتراک پهنای باند شبکه‌های انتقال داده درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
9 مشاوره و نظارت بر پروژه توسعه شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیر ساخت درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت ارتباطات زیرساخت
10 تعیین راهبردهای پژوهشکده فناوری ارتباطات در راستای اهداف فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشکده فناوری ارتباطات

صفحه‌ها