بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
1 تدوین راهبردها و برنامه پژوهشی پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
2 تهیه محتوای دوره‌های آموزش کاربردی افتا درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
3 بومی سازی سامانه همبستگی سنجی، پایگاه دانش و مدیریت ثبت رویداد در یک مرکز عملیات امنیت برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
4 تدوین شرح خدمات،انتخاب پیمانکار ایجاد مراکز گوهر دستگاهی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان فناوری اطلاعات
5 طراحی آزمایشگاه ارزیابی عملکرد ضد بدافزارها درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
6 تهیه بسته کاری ارزیابی امنیتی زیرساخت سامانه‌های کنترل صنعتی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
7 شناخت نیازمندیها و تعیین ویژگیهای سامانه فورنسیک در شبکه‌های ارتباطی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
8 طراحی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی سامانه‌های تحت وب درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
9 طراحی معماری کلان سامانه تولید ترافیک حملات و امکان سنجی پیاده سازی آن درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشکده امنیت
10 تدوین نظام ملی رصد تهدیدات ومخاطرات در حوزه افتا درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) کمیته افتای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها