بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان
امنیت فناوری ارتباطات
طرح توسعه آزمایشگاه امنیت
آزمایشگاه امنیت
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی/ سامانه های امنیت اطلاعات
مراکز داده و رایانش ابری
تشخیص و مقابله با حوادث رایانه ای/ شبکه سازی مراکز مقابله با حوادث رایانه ای
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تدوین نظام ها استانداردها، متدولوژی ها و دستورالعملهای ارزیابی امنیتی
توسعه راهبردها، نظام‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات حوزه افتا
مدیریت امنیت اطلاعات
آگاهی‌رسانی و توانمندسازی جامعه در حوزه افتا

صفحه‌ها