بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
1 توسعه آزمایشگاه تحقیقاتی سکوی متن باز زمین درون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(پژوهشکده فناوری اطلاعات)
2 طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به منظور ارتقاء و بهبود سامانه‌های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) معاونت محتوا
3 راهبری و پایش پروژه ترجمه ماشینی پژوهشگاه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا
4 طراحی و پایلوت رصد سامانه رصد فضای مجازی برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
5 نیازسنجی پالایش اینترنت و ارزیابی محصولات پالایش درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
6 راهبری و پایش پروژه "پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب" درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
7 پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
8 پیاده سازی پایلوت تحلیل آماری میزان تمایل به انواع خدمات اینترنتی در راستای ذائقه سنجی کاربران درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت محتوا در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
9 مشاوره در طراحی مرکز داده شرکت مخابرات ایران درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت مخابرات ایران
10 خدمات مشاوره ای تخصصی فناوری اطلاعات برای شبکه ملی اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) مجری طرح شبکه ملی اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات

صفحه‌ها