بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

همايش معرفي فناوري نوين eSIM برگزار شد

با همكاري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات؛
همايش معرفي فناوري نوين eSIM برگزار شد
همايش معرفي فناوري نوين eSIM با حمايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امروز سه شنبه 11 مهرماه در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين همايش علمي با حضور معاونين و مديران كل وزارت ارتباطات، مديران عامل سه اپراتور كشور ، مديران شركت مخابرات ايران و با هدف آشنايي مديران ارشد حوزه هاي ذكر شده با تكنولوژي نوين eSIM و با سخنراني دكتر خوانساري رئيس پژوهشگاه و توماس لارسون به عنوان پيشگام در عرصه فناوري eSIM در دنيا برگزار گرديد.

بنا بر اين گزارش، در همايش مذكور، علاوه بر معرفي تكنولوژي  eSIM- به عنوان فناوري توانمند ساز انقلاب ديجيتالي - چالشهاي ورود اين تكنولوژي به كشور، نيازمنديهاي بومي و جايگاه اپراتورها به عنوان حوزه هاي اجرايي تشريح و بر هماهنگي و همكاري اپراتورها و سازمان تنظيم مقررات در اين زمينه تاكيد شد.

همچنين مزاياي ورود به اين تكنولوژي در كشور و دستاوردهاي حاصل و مخاطرات پياده سازي آن مطرح گرديد.

هم راستا با رشد فناوري اينترنت اشيا در سطح دنيا، جايگاه اپراتورهاي تلفن همراه در اكوسيستم مخابرات همراه دچار تغييرات ساختاري مي گردد. در اكوسيستم جديد سيم كارتهاي فيزيكي حذف خواهند شد و با فناوري eSIM جايگزين مي گردند. لذا در اين اكوسيستم مديريت eSIM از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اگر اپراتورها هر چه سريعتر سازوكار لازم براي تعيين و گزينش جايگاه جديد خود در اين اكوسيستم را فراهم نكنند تهديدي جدي براي آنها محسوب خواهد شد كه تبعات سنگيني نيز به همراه خواهد داشت. در سالهاي آتي(پيش بيني سال 2020) اكثر گوشي هاي تلفن همراه داراي eSIM بوده و تهديد عدم تطابق با روال فعلي براي اپراتورها وجود خواهد داشت.

 گفتني است موجوديت eSIM در تصوير كلي، ماژولي جهت اتصال به شبكه هاي سلولي، ايجاد هويت مشخص و در نهايت امكان شناسايي و برقراي ارتباط است.