بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فراخوان: تدوین برنامه جامع کشور در حوزه (تکامل) 5G،4G

علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در زیر، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۳۷) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۱۴) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.


فراخوان تدوین برنامه جامع کشور در حوزه (تکامل) 5G،4G

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات( مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در حال تدوین برنامه جامع کشور در حوزه (تکامل) 54,4G می‌باشد. در همین راستا، این مرکز با هدف شناسایی دینفعان (صنایع، شرکتها، تولید کنندگان و ارائه دهندگان سرویس و محصولات، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های توانمند) و نیز ارزیابی سطح توانمندی‌های آنها در بخش‌های مختلف فنی و خدمات مهندسی شامل طراحی، ساخت و تولید، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی، اقدام به فراخوان اطلاعات ( RFI) در سایت به نشانی: 5G.itrc.ac.ir  نموده است.


در صورت سوال با شماره تلفن: 84977013 تماس حاصل فرمایید.

علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در فوق، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۳۷) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۱۴) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

شنبه, اسفند 7, 1395 الی سه شنبه, اسفند 17, 1395