بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آنتن هاي فضايي

زمان برگزاری: 07/18/1396 - 08:30 الی 12:30
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: ایمان آریانیان
تلفن تماس:
مکان: سالن جاويد الاثر ايرج بيات موحد ( سالن آموزش قديم)
نشانی تارنما:

طراحي آنتن­ هاي ماهواره اي، با توجه به شرايط محيطي فضايي از پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردار بوده و با آنتن‌هاي زميني تفاوت‌هاي اساسي دارد. تكنولوژيهاي متفاوتي مانند آنتن هاي رفلكتوري با سطح شكل داده شده، آنتن هاي دوگانه با سطح شكل داده شده، آنتن هاي رفلكتوري با تغذيه آرايه اي و آنتن هاي آرايه بازتابي براي تحقق آنتن ماهواره GEO قابل استفاده است كه با توجه به ماموريت و الزامات فني، هر كدام از اين تكنولوژي ها قابل استفاده است. در اين کارگاه ابتدا راجع به تاريخچه توسعه آنتن هاي فضايي بحث ميشود و مسائل مربوط به طراحي آنتن هاي ماهواره اي به خصوص در مدار GEO توضيح داده ميشود. در قسمت بعد راجع به آنتن هاي آرايه بازتابي و کاربرد آن در فضا و نحوه طراحي آن توضيح داده خواهد شد. همچنين راجع به مشکلاتي که استفاده از آنتن ها در فضا در کاربردهاي جديد دارد بحث ميشود. در ادامه آنتن هاي مورد استفاده در ماهواره هاي کوچک توضيح داده ميشود.

مستنداتی یافت نشد.