بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب عضو هیات امنای موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات


انتصاب عضو هیات امنای موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
طی حکمی از سوی دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر احمدرضا شرافت به عضویت هیات امنای موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متنحکم به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمدرضا شرافت
سلام علیکم
در اجرای بند"ب-9" ماده "2" قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره "2" ماده "6" اساسنامه موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات(وابسته به وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب این حکم به مدت 4 سال به عضویت هیات امنای آنموسسه منصوب می شوید.
توفیق جنابعالی را در انجام امور محول از خداوند متعالخواستارم.
رضا فرجی دانا