بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مشاور حقوقی

دکتر زهرایی
سرپرست دفتر دکتر زهرایی

  • بررسي و اصلاح پيش نويس قراردادها
  • طرح دعاوي عليه اطراف قراردادي يا اشخاصي كه به تعهدات خود عمل ننموده اند
  • پاسخ به دعاوي مطروحه عليه مركز در محاكم قضائي و ديوان عدالت اداري و ديوانهاي اختصاصي و ساير مراجع
  • ارائه مشاوره حقوقي در خصوص قراردادهايي كه بخشهاي مختلف پژوهشگاه قصد انعقاد آنها را دارد
  • ارائه مشاوره حقوقي به كاركنان پژوهشگاه